U kunt tot en met 3 juni 2021 een aanvraag doen om vakantiegeld te ontvangen. Om in aanmerking te komen voor een gift hanteren we de volgende voorwaarden:

  • U woont in de stad Apeldoorn, in Ugchelen, Beekbergen, Lieren, Loenen, Hoog Soeren, Beemte Broekland of Wenum-Wiesel.
  • U heeft een jaar of langer een inkomen van maximaal 110% van het minimuminkomen:
    Gehuwden/samenwonenden: € 1.605,47
    Alleenstaanden/alleenstaande ouder: € 1.332,84;
  • U heeft in de afgelopen drie jaar (2018-2019-2020) niet meer dan twee keer een bijdrage uit dit project ontvangen.
  • U voert een zelfstandig huishouden en ontvangt geen aanvullende zorg vanuit de instelling of woonvorm waarin u eventueel verblijft.
  • U laat zich bij het indienen van de aanvraag wellicht helpen door iemand, maar u heeft de aanvraag persoonlijk ondertekend.

Om in aanmerking te komen maakt het uiteraard niet uit of de aanvrager wel of niet tot een kerkgemeenschap behoort.

Komt u in aanmerking voor de actie, vul dan het aanvraagformulier in. Het is noodzakelijk dat u een kopie van uw maandelijkse inkomsten/uitkering (een loonstrook uit 2021 en de jaaropgave 2020) meestuurt, van uzelf, en uw eventuele partner en/of huisgenoot. In het geval u in een instelling woont, dan vragen wij u ook de huurovereenkomst mee te sturen.

Het binnengekomen bedrag wordt eind juni/begin juli verdeeld over de aanvragers aan wie het wordt toegekend. We zijn afhankelijk van het bedrag dat aan giften binnenkomt. Daarom kunnen we van tevoren niet garanderen dat iedereen die een aanvraag doet ook vakantiegeld ontvangt. Ook de hoogte van het bedrag is afhankelijk van de giften die we ontvangen en het aantal aanvragers.

Over de actie is contact met de gemeente Apeldoorn. Zo voorkomen we dat mensen die een bijdrage ontvangen daardoor in de problemen komen. Mensen die in de schuldsanering zitten, ontvangen een gift in natura.

 

We gaan strikt vertrouwelijk om met de gegevens van gevers én ontvangers. Heeft u vragen, neemt u dan contact op met vsdcentraal@gmail.com.

Aanvragen voor de actie in 2021 is niet meer mogelijk.