Actie 2017: Een geweldig resultaat

Samen met meer dan twintig andere kerken in Apeldoorn hebben we in de afgelopen weken meegedaan aan de actie Vakantiegeld Samen Delen. Het doel van de actie is om stil te staan bij armoede in onze eigen omgeving. En om daadwerkelijk iets van ons vakantiegeld te delen met mensen die het minder hebben.
De opbrengst van de actie bedraagt € 91.265,14. Dat is een bedrag om stil van te worden. In totaal werden er 541 aanvragen toegekend. Dit betreft 1194 mensen, waaronder 506 kinderen. Ook dat zijn aantallen om stil van te worden. In de komende weken zal het geld persoonlijk worden overhandigd. Het is de bedoeling dat het geld voor het begin van de zomervakantie verdeeld is. We willen iedereen die bijgedragen heeft aan deze actie, in het bijzonder de gevers, hartelijk danken voor dit mooie resultaat.