U kunt tot en met 2 juni 2023 een aanvraag doen om vakantiegeld te ontvangen. Om in aanmerking te komen maakt het uiteraard niet uit of de aanvrager wel of niet tot een kerkgemeenschap behoort.

Om in aanmerking te komen voor een gift hanteren we de volgende voorwaarden:

  • U woont in de stad Apeldoorn, in Beekbergen, Beemte Broekland, Hoog Soeren, Lieren, Loenen, Oosterhuizen, Ugchelen of Wenum-Wiesel.
  • U heeft een jaar of langer een inkomen onder deze normbedragen per maand:
    Gehuwden/samenwonenden: € 1.784,95
    Alleenstaanden/alleenstaande ouder: € 1.264,14
  • U heeft in de afgelopen drie jaar (2020-2021-2022) niet meer dan twee keer een bijdrage uit dit project ontvangen.
  • U voert een zelfstandig huishouden en ontvangt geen aanvullende zorg vanuit de instelling of woonvorm waarin u eventueel verblijft.
  • U laat zich bij het indienen van de aanvraag wellicht helpen door iemand, maar u heeft de aanvraag persoonlijk ondertekend. Als een bewindvoerder een aanvraag indient voor een cliënt, dan is het nodig om ook de contactgegevens van de cliënt in te vullen (mailadres en telefoonnummer).

Studiefinanciering van kinderen telt niet mee voor het gezinsinkomen. Zelfstandig wonende studenten kunnen niet aanvragen, met uitzondering van studerende ouders met inwonende kinderen.

Komt u in aanmerking voor de actie, vul dan het aanvraagformulier in. Het is noodzakelijk dat u een kopie van uw maandelijkse inkomsten (een loonstrook of uitkeringsspecificatie uit 2023) en de jaaropgave 2022 meestuurt, van uzelf, en uw eventuele partner en/of huisgenoot. In het geval u in een instelling woont, dan vragen wij u ook de huurovereenkomst mee te sturen.

Het binnengekomen bedrag wordt eind juni/begin juli verdeeld over de aanvragers aan wie een bijdrage wordt toegekend. We zijn afhankelijk van het bedrag dat aan giften binnenkomt. Aan een aanvraag kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Ook is het niet mogelijk over de toekenning van een aanvraag in beroep te gaan.

Over de actie is contact met de gemeente Apeldoorn. Zo voorkomen we dat mensen die een bijdrage ontvangen daardoor in de problemen komen. Mensen die in de schuldsanering zitten, ontvangen een gift in natura.

We gaan strikt vertrouwelijk om met de gegevens van gevers én ontvangers. Heeft u vragen, neemt u dan contact op via de mail: vsdcentraal@gmail.com. Fijn als u bij een mail uw adres en postcode vermeldt, dan kunnen wij u sneller helpen.

Aanvragen voor de actie in 2023 is niet meer mogelijk.