In de afgelopen maanden werd voor de achtste keer de actie Vakantiegeld Samen Delen gehouden. Deze actie is een initiatief van meer dan twintig kerken en geloofsgemeenschappen in Apeldoorn. Mensen die in mei hun vakantiegeld ontvingen, werden door de deelnemende kerken uitgenodigd (een deel van) dat geld te delen met mensen in Apeldoorn die het minder hebben.

Resultaten

De actie leverde dit jaar het recordbedrag van € 104.410. Dat is ruim € 10.000 meer dan vorig jaar. Ruim 650 mensen droegen aan de actie bij. Ook waren er nog nooit zoveel aanvragen: 819. Na toetsing van de aanvraag aan de criteria van de actie werden 727 aanvragen toegekend. Vorig jaar deden 604 mensen een aanvraag, waarvan er 541 werden toegewezen. Het opgehaalde geld wordt in zijn geheel verdeeld over de aanvragers. Daarbij wordt rekening gehouden met de gezinssamenstelling.

Dank

Iedereen die aan deze actie heeft bijgedragen wordt hartelijk bedankt: gevers, leden van de werkgroepen en zij die iets voor de actie hebben gedaan. We zijn dankbaar voor dit mooie resultaat. Tegelijkertijd bepaalt de actie ons weer van de omvang en de impact van armoede in onze stad.