Nog nooit was de actie Vakantiegeld Samen Delen zo succesvol. Vrijwilligers uit dertig kerken hebben samengewerkt om de actie weer mogelijk te maken. Zij hebben u uitgenodigd om iets van uw vakantiegeld te delen of om een aanvraag in te dienen. Daar is heel goed op gereageerd.  

Dit jaar zijn er weer ruim 100 meer aanvragen binnengekomen dan vorig jaar. Er zijn in totaal 809 aanvragen goedgekeurd. Zo bereiken we dit jaar ruim 1800 mensen. Er zijn ruim 900 giften gegeven, en dat heeft een nieuwe recordopbrengst opgeleverd van: € 155.077,55.  

Daar zijn we stil van. Dat is 30.000 euro meer dan vorig jaar. Het gemiddelde bedrag dat een huishouden ontvangt is ruim 190 euro. Dat is een groot bedrag als je gewend bent van weinig te moeten rondkomen. Dat maakt echt een verschil voor mensen.  

We danken alle gevers en aanvragers voor het grote vertrouwen in deze actie en voor het geloof in samen delen! Komende weken gaan vrijwilligers op pad om te zorgen dat het geld bij de mensen komt. 

Nogmaals heel hartelijk dank voor uw vertrouwen en gulheid.