Doneren

U kunt nog steeds uw gift overmaken op rekeningnummer: NL 69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn (PKN) o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen.

Iedere bijdrage is welkom! Uw gift is aftrekbaar voor de belasting.

100% van de giften komt ten goede aan ontvangers van deze actie.