De actie Vakantiegeld Samen Delen in 2019 is afgerond. Voor deze actie hebben we het mooie bedrag van € 97.054,18 ontvangen. Een geweldig mooi resultaat waar we ieder die daaraan heeft bijgedragen hartelijk voor willen danken. 596 mensen deden een aanvraag voor een bijdrage die voldeed aan de criteria van de actie. Het opgehaalde geld werd in zijn geheel verdeeld over de aanvragers. Daarbij is rekening gehouden met de gezinssamenstelling.

Iedereen die aan deze actie heeft bijgedragen wordt hartelijk bedankt: gevers, leden van de werkgroepen en zij die iets voor de actie hebben gedaan. We zijn dankbaar voor dit mooie resultaat. Tegelijkertijd bepaalt de actie ons weer van de omvang en de impact van armoede in onze stad.