De actie Vakantiegeld Samen Delen was in 2022 een enorm succes. Vrijwilligers uit 31 samenwerkende kerken in de gemeente Apeldoorn hebben mensen uitgenodigd om iets van het eigen vakantiegeld te delen of een aanvraag in te dienen. De opbrengst van de actie laat zien dat er een groot vertrouwen is om aan te vragen en grote bereidheid om te delen. 

Dit jaar zijn er ruim 400 meer aanvragen binnengekomen dan vorig jaar! Er zijn in totaal 1125 aanvragen goedgekeurd. Zo bereiken we dit jaar ruim 2500 mensen (waaronder ruim duizend kinderen). Er zijn ruim 1000 giften gegeven, en dat heeft een nieuwe recordopbrengst opgeleverd van: € 191.124,08. Daar zijn we stil van.

Dat is ongeveer 35.000 euro meer dan vorig jaar. Het gemiddelde bedrag dat een huishouden ontvangt is ruim 170 euro.

Samen met de actie Apeldoorn geeft warmte, eerder dit jaar door de kerken uitgevoerd via het Christelijk Noodfonds Apeldoorn (CNAP), is het enorme bedrag van bijna   € 300.000 euro herverdeeld in Apeldoorn. We danken alle gevers en aanvragers voor het grote vertrouwen in deze actie en voor het geloof in samen delen!